Поради засилен потребителски интерес към наградата Шуменско 100% малц кен 0,5l, Организаторът дава допълнителен срок за обмяна на капачки / езичета със символ кен за награда Шуменско 100% малц кен.
Срокът се удължава до 09.08.2024г. (включително).

КАК ДА УЧАСТВАМ?

Купи Шуменско Светло или Шуменско 100% Малц, бутилка или кен и виж под капачката или езичето.

Ако откриеш символ кен, печелиш Шуменско 100% Малц кен 0.5l, който можеш да вземеш от награден център.

Ако откриеш 8-символен уникален код, регистрирай го тук и играй за барбекю награди.

НАГРАДИ

450 x комплект барбекю инструментиУЧАСТИЕ С 2 КОДА

5 x електрическо барбекю с опция за опушванеУЧАСТИЕ С 10 КОДА

Тази награда можеш да получиш срещу капачка/езиче със символ кен в обозначените наградни центрове. Намери най-удобният обект за теб ТУК.

750 000 x кен шуменско 100% малцСИМВОЛ КЕН

РЕГИСТРИРАЙ КОД

Играта на Шуменско приключи на 15.07.2024 г.
Благодарим за проявения интерес. Очаквай скоро нови изненади от нас!

НАГРАДНИ ЦЕНТРОВЕ

Въведи твоето населено място, за да разбереш откъде може да получиш безплатния си кен Шуменско 100% малц:


  ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

  ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

  „Национална промоция 2024 – Бъди барбекю майстор с Шуменско“

  Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“)

  1. Организатор на промоцията и официални правила на кампанията.

  Националната промоция на Шуменско пиво 2024г.,за кратко по-долу спомената като Промоцията, се организира от Карлсберг България АД, ЕИК 127015636, адрес гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София 1, сграда 10, ет.4, за кратко по–долу наречен Организатор на Промоцията , с изпълнител „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, адрес гр. София, ул. „Коломан“ №6, Бизнес център Интерленд, ет.2. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени за кратко Официални правила на промоцията. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на промоцията на интернет страницата http://bbq.shumensko.bg/ . Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на http://bbq.shumensko.bg/ .

  2. Територия на провеждане на Националната консуматорска промоция

  Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

  3. Продължителност на Промоцията

  Промоцията стартира на 15.05.2024г. и e валидна до 15.07.2024г.

  За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаните награди в точка 5.2 трябва да бъдат предявени за получаване в срок от 5 календарни дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка. След изтичането на този срок Организаторът не е задължен да предоставя награди.

  Допълнение от 15.07.2024 г.
  Поради засилен потребителски интерес към наградата Шуменско 100% малц кен 0,5l, Организаторът на „Национална промоция 2024 – Бъди барбекю майстор с Шуменско“, дава допълнителен срок за обмяна на капачки / езичета със символ кен за награда Шуменско 100% малц кен 0,5l. Срокът се удължава до 09.08.2024г. (включително).


  4. Участващи търговски марки

  Участващата търговска марка е Шуменско в следните опаковки:

  • Шуменско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5l

  • Шуменско Светло, кен 0,5l

  • Шуменско 100% малц, оборотна стъклена бутилка 0,5l

  • Шуменско 100% малц, кен 0,5l

  Наричани по-долу участващи опаковки.

  Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн, а под капачката/езичето на кена ще се съдържа графичен символ кен или осем-символен код (съставен от латински букви и арабски цифри).

  5. Описание на наградите

  Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

  · Бира Шуменско 100% малц кен 0,5l - 750 000 бр.

  • · Електрическо барбекю с опция за опушване - 5 бр.

  · Комплект барбекю инструменти - 450 бр.

  1. Наградата бира Шуменско 100% малц кен 0,5l (750 000 бр.) се печели при откриване на символ кен под капачката/езичето на участващите промо опаковки и се получава чрез предоставяне на печеливша капачка/езиче в някой от обозначените наградни центрове.

  2. Наградата комплект барбекю инструменти може да бъде спечелена при регистрация на 2 уникални кода.

  Комплектите барбекю инструменти (450 бр.) ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници, регистрирали успешно нужния брой уникални кодове, намиращи се под капачката/езичето на участващите в промоцията продукти Шуменско, съгласно т.4, за съответната награда.

  Участникът разбира дали е спечелил комплект барбекю инструменти веднага след регистрацията на 2 кода от капачки/езичета. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

  3. Наградата електрическо барбекю с опция за опушване (5 бр.) изисква регистрацията на минимум 10 уникални 8-символни кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

  Регистрираните печеливши кодове за комплект барбекю инструменти не участват в броя кодове, необходими за участие за спечелването на голяма награда – 1 от 5 електрически барбекюта с опция за опушване.

  6. Механизъм на промоцията:

  Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери наличието на графичен символ кен или 8-симолен код под капачката на бутилката или езичето на кена.

  Ако участник открие графичен символ кен:

  Участникът печели безплатна бира Шуменско 100% малц кен 0,5л. Бирата може да получи в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите, ще бъде публикувана на http://bbq.shumensko.bg/ .

  Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията http://bbq.shumensko.bg/. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди бира кен в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

  Ако участникът открие уникален 8-символен код трябва:

  1. Да посети интернет адрес http://bbq.shumensko.bg/ .

  2. Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката/езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

  3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX;

  4. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

  5. Да потвърди, че ще запази капачката и/или езичето с промоционалния код;

  6. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

  При регистрация на промоционален код, участникът ще има възможността да избере за коя награда да участва. След направен избор, бива уведомяван веднага, чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели награда, колко кода има регистрирани до момента или колко кода остава да регистрира до възможността за спечелване на голяма награда, за която се изисква регистрация на минимум 10 кода.

  Един участник може да регистрира максимум 15 кода на ден.

  Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

  7. Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

  Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

  Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

  В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите капачки/езичета на кен „Шуменско“ с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

  8. Печеливши, претенции, капачки/езичета на кен:

  Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса http://bbq.shumensko.bg/ в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

  Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой валидни капачки/езичета на кен Шуменско с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче на кен. Промоционални капачки/езичета на кен, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче на кен, се считат за невалидни и се обезсилват.

  Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 8 символа (латински букви и арабски цифри), изписани на 1 ред.

  9. Грешки и нередовни капачки/езичета на кен:

  При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна капачка/езиче на кен, Карлсберг България АД и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност.

  10. Отговорност:

  10. 1 . Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливши капачки/езичета на кен. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите капачки/езичета на кен, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания на печеливша капачка/езиче на кен подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни.

  10.2. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на промоцията.

  10.3. При регистрирането на значителен брой промоционални кодове от един мобилен номер, Организаторът има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай, че Организаторът констатира злоупотреба има право да дисквалифицира участника от промоционалната игра.

  10.4. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за и няма да покриват каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

  10.5. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора, хакерски атаки, токови удари и други.

  10.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Промоцията, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването от страна на Участник.

  10.7. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки събитие, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

  11. Право на участие:

  Промоцията е валидна за всички физически лица на територията на Република България, навършили 18 години, с изключение служителите на Карлсберг България АД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, както и техните семейства.

  12. Отсъствие на парични алтернативи:

  Не се допуска размяна на печеливша капачка/ езиче на кен или награда срещу пари и други изгоди.

  13. Прекратяване на промоцията:

  Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукта.

  14. Съдебни спорове:

  Всички спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават чрез преговори, като при невъзможност за постигане на взаимно приемлива спогодба, спорът ще се реши от компетентния български съд.

  15. Публичност и лични данни

  15.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни , с настоящото Организаторът информира участниците в промоцията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на промоцията и предоставяне на наградите, описани в т. 5.

  15.2. За целите на получаването на награда от Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, ЕГН, фамилия, адрес и телефонен номер.

  Основание за обработката на предоставените лични данните е:

  • договорно отношение между Участника и Организатора , по-конкретно - участие в промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията;

  · изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ

  Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Промоцията , предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Промоцията .

  Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Печелившите участници в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от Организатора за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 10 години от нейното приключване.

  15.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

  15.4. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора , участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на Организатора и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни - три имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

  15.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

  • администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;

  • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

  - изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  15.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на промоцията:

  • Рекламна агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

  15.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни. Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/

  15.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

  16. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

  Global policies (carlsberggroup.com)

  17. Официални правила:

  Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: http://bbq.shumensko.bg/

  Повече информация може да бъде получена на тел. 0888423069 (според тарифния план на абоната). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да спазват тези Официални правила.

  ПЕЧЕЛИВШИ

  ЕЛЕКТРИЧЕСКО БАРБЕКЮ С ОПЦИЯ ЗА ОПУШВАНЕ

  • 0894 983 XXX
  • 0889 434 XXX
  • 0898 551 XXX
  • 0899 469 XXX
  • 0878 672 XXX

  КОМПЛЕКТ БАРБЕКЮ ИНСТРУМЕНТИ

  • 0897 936 XXX
  • 0878 754 XXX
  • 0897 856 XXX
  • 0888 300 XXX
  • 0888 374 XXX
  • 0885 777 XXX
  • 0878 252 XXX
  • 0889 284 XXX
  • 0888 440 XXX
  • 0888 371 XXX
  • 0899 328 XXX
  • 0877 828 XXX
  • 0887 685 XXX
  • 0897 010 XXX
  • 0892 022 XXX
  • 0894 769 XXX
  • 0876 687 XXX
  • 0886 327 XXX
  • 0887 198 XXX
  • 0888 521 XXX
  • 0887 200 XXX
  • 0884 359 XXX
  • 0897 223 XXX
  • 0897 055 XXX
  • 0899 303 XXX
  • 0896 665 XXX
  • 0878 439 XXX
  • 0878 204 XXX
  • 0888 759 XXX
  • 0886 528 XXX
  • 0888 651 XXX
  • 0887 051 XXX
  • 0899 640 XXX
  • 0887 472 XXX
  • 0878 589 XXX
  • 0892 707 XXX
  • 0888 767 XXX
  • 0897 241 XXX
  • 0896 099 XXX
  • 0885 755 XXX
  • 0878 484 XXX
  • 0886 167 XXX
  • 0894 789 XXX
  • 0898 613 XXX
  • 0884 006 XXX
  • 0876 074 XXX
  • 0876 287 XXX
  • 0885 909 XXX
  • 0885 522 XXX
  • 0888 355 XXX
  • 0885 900 XXX
  • 0899 538 XXX
  • 0897 241 XXX
  • 0887 047 XXX
  • 0883 312 XXX
  • 0897 683 XXX
  • 0896 036 XXX
  • 0894 700 XXX
  • 0897 749 XXX
  • 0988 888 XXX
  • 0885 284 XXX
  • 0885 962 XXX
  • 0893 760 XXX
  • 0885 131 XXX
  • 0888 159 XXX
  • 0889 937 XXX
  • 0988 844 XXX
  • 0896 526 XXX
  • 0898 471 XXX
  • 0878 839 XXX
  • 0889 715 XXX
  • 0888 220 XXX
  • 0889 271 XXX
  • 0894 219 XXX
  • 0878 317 XXX
  • 0898 486 XXX
  • 0878 860 XXX
  • 0877 325 XXX
  • 0898 708 XXX
  • 0889 649 XXX
  • 0899 854 XXX
  • 0883 900 XXX
  • 0889 841 XXX
  • 0889 940 XXX
  • 0896 837 XXX
  • 0888 011 XXX
  • 0888 792 XXX
  • 0899 662 XXX
  • 0882 936 XXX
  • 0888 833 XXX
  • 0899 260 XXX
  • 0887 554 XXX
  • 0899 565 XXX
  • 0888 354 XXX
  • 0877 266 XXX
  • 0887 210 XXX
  • 0886 493 XXX
  • 0884 942 XXX
  • 0899 503 XXX
  • 0895 746 XXX
  • 0894 573 XXX
  • 0884 088 XXX
  • 0888 951 XXX
  • 0893 894 XXX
  • 0885 337 XXX
  • 0896 701 XXX
  • 0894 700 XXX
  • 0883 717 XXX
  • 0895 600 XXX
  • 0896 005 XXX
  • 0887 224 XXX
  • 0893 473 XXX
  • 0888 029 XXX
  • 0897 725 XXX
  • 0877 097 XXX
  • 0893 790 XXX
  • 0879 011 XXX
  • 0876 781 XXX
  • 0894 839 XXX
  • 0899 218 XXX
  • 0988 969 XXX
  • 0876 491 XXX
  • 0884 553 XXX
  • 0883 496 XXX
  • 0886 625 XXX
  • 0876 000 XXX
  • 0887 970 XXX
  • 0985 761 XXX
  • 0878 582 XXX
  • 0883 413 XXX
  • 0885 097 XXX
  • 0894 275 XXX
  • 0876 729 XXX
  • 0888 949 XXX
  • 0876 657 XXX
  • 0885 896 XXX
  • 0886 785 XXX
  • 0895 978 XXX
  • 0897 975 XXX
  • 0898 211 XXX
  • 0899 169 XXX
  • 0885 756 XXX
  • 0879 090 XXX
  • 0886 545 XXX
  • 0896 608 XXX
  • 0887 805 XXX
  • 0896 815 XXX
  • 0899 334 XXX
  • 0878 788 XXX
  • 0894 495 XXX
  • 0893 731 XXX
  • 0887 246 XXX
  • 0988 815 XXX
  • 0898 497 XXX
  • 0888 004 XXX
  • 0888 649 XXX
  • 0894 553 XXX
  • 0885 827 XXX
  • 0886 324 XXX
  • 0887 613 XXX
  • 0888 833 XXX
  • 0899 165 XXX
  • 0878 310 XXX
  • 0896 032 XXX
  • 0889 516 XXX
  • 0886 901 XXX
  • 0898 894 XXX
  • 0885 824 XXX
  • 0884 073 XXX
  • 0878 191 XXX
  • 0878 853 XXX
  • 0895 395 XXX
  • 0888 955 XXX
  • 0895 717 XXX
  • 0885 157 XXX
  • 0897 433 XXX
  • 0896 890 XXX
  • 0876 715 XXX
  • 0899 334 XXX
  • 0895 679 XXX
  • 0895 434 XXX
  • 0899 878 XXX
  • 0888 206 XXX
  • 0889 028 XXX
  • 0988 353 XXX
  • 0878 599 XXX
  • 0886 724 XXX
  • 0876 499 XXX
  • 0894 724 XXX
  • 0889 923 XXX
  • 0877 647 XXX
  • 0898 700 XXX
  • 0894 646 XXX
  • 0885 155 XXX
  • 0877 642 XXX
  • 0887 364 XXX
  • 0889 863 XXX
  • 0897 879 XXX
  • 0887 019 XXX
  • 0898 207 XXX
  • 0888 276 XXX
  • 0888 883 XXX
  • 0877 423 XXX
  • 0892 207 XXX
  • 0886 062 XXX
  • 0898 668 XXX
  • 0887 382 XXX
  • 0893 591 XXX
  • 0888 781 XXX
  • 0899 563 XXX
  • 0889 128 XXX
  • 0899 860 XXX
  • 0887 808 XXX
  • 0897 880 XXX
  • 0895 180 XXX
  • 0882 334 XXX
  • 0886 216 XXX
  • 0894 354 XXX
  • 0885 267 XXX
  • 0899 249 XXX
  • 0879 439 XXX
  • 0886 000 XXX
  • 0887 005 XXX
  • 0876 143 XXX
  • 0876 780 XXX
  • 0887 329 XXX
  • 0879 857 XXX
  • 0898 686 XXX
  • 0898 262 XXX
  • 0887 091 XXX
  • 0896 707 XXX
  • 0896 787 XXX
  • 0883 433 XXX
  • 0893 292 XXX
  • 0878 229 XXX
  • 0883 313 XXX
  • 0876 385 XXX
  • 0886 819 XXX
  • 0887 585 XXX
  • 0888 874 XXX
  • 0887 248 XXX
  • 0882 307 XXX
  • 0895 754 XXX
  • 0885 611 XXX
  • 0889 411 XXX
  • 0895 476 XXX
  • 0899 707 XXX
  • 0877 900 XXX
  • 0882 053 XXX
  • 0898 426 XXX
  • 0897 705 XXX
  • 0898 672 XXX
  • 0896 144 XXX
  • 0894 683 XXX
  • 0894 888 XXX
  • 0887 609 XXX
  • 0889 471 XXX
  • 0883 468 XXX
  • 0887 255 XXX
  • 0897 228 XXX
  • 0887 576 XXX
  • 0896 393 XXX
  • 0877 921 XXX
  • 0889 889 XXX
  • 0883 336 XXX
  • 0878 532 XXX
  • 0885 840 XXX
  • 0888 143 XXX
  • 0889 472 XXX
  • 0879 038 XXX
  • 0878 395 XXX
  • 0896 850 XXX
  • 0888 429 XXX
  • 0882 872 XXX
  • 0878 179 XXX
  • 0896 801 XXX
  • 0884 399 XXX
  • 0888 823 XXX
  • 0898 814 XXX
  • 0888 364 XXX
  • 0888 342 XXX
  • 0886 305 XXX
  • 0893 585 XXX
  • 0897 891 XXX
  • 0876 888 XXX
  • 0886 381 XXX
  • 0888 222 XXX
  • 0883 311 XXX
  • 0888 311 XXX
  • 0896 246 XXX
  • 0897 520 XXX
  • 0889 310 XXX
  • 0888 206 XXX
  • 0897 711 XXX
  • 0897 746 XXX
  • 0894 713 XXX
  • 0885 034 XXX
  • 0988 909 XXX
  • 0887 273 XXX
  • 0896 181 XXX
  • 0878 752 XXX
  • 0988 767 XXX
  • 0876 556 XXX
  • 0889 313 XXX
  • 0885 180 XXX
  • 0894 276 XXX
  • 0888 086 XXX
  • 0892 360 XXX
  • 0885 139 XXX
  • 0897 860 XXX
  • 0885 422 XXX
  • 0878 993 XXX
  • 0888 663 XXX
  • 0892 950 XXX
  • 0889 111 XXX
  • 0895 439 XXX
  • 0893 921 XXX
  • 0885 033 XXX
  • 0886 087 XXX
  • 0887 199 XXX
  • 0897 942 XXX
  • 0878 995 XXX
  • 0888 529 XXX
  • 0896 693 XXX
  • 0988 983 XXX
  • 0895 456 XXX
  • 0899 125 XXX
  • 0876 669 XXX
  • 0899 144 XXX
  • 0897 559 XXX
  • 0895 255 XXX
  • 0888 822 XXX
  • 0885 775 XXX
  • 0899 858 XXX
  • 0899 030 XXX
  • 0876 228 XXX
  • 0878 459 XXX
  • 0897 822 XXX
  • 0888 840 XXX
  • 0876 652 XXX
  • 0896 038 XXX
  • 0899 357 XXX
  • 0894 525 XXX
  • 0887 917 XXX
  • 0899 486 XXX
  • 0883 378 XXX
  • 0889 820 XXX
  • 0892 344 XXX
  • 0885 181 XXX
  • 0886 402 XXX
  • 0886 093 XXX
  • 0887 117 XXX
  • 0888 886 XXX
  • 0887 503 XXX
  • 0886 661 XXX
  • 0888 966 XXX
  • 0892 255 XXX
  • 0888 870 XXX
  • 0885 395 XXX
  • 0886 503 XXX
  • 0899 154 XXX
  • 0878 459 XXX
  • 0886 438 XXX
  • 0884 814 XXX
  • 0888 358 XXX
  • 0877 979 XXX
  • 0885 164 XXX
  • 0885 548 XXX
  • 0896 897 XXX
  • 0897 598 XXX
  • 0899 334 XXX
  • 0897 301 XXX
  • 0883 367 XXX
  • 0879 816 XXX
  • 0889 300 XXX
  • 0893 612 XXX
  • 0889 001 XXX
  • 0885 029 XXX
  • 0887 060 XXX
  • 0892 460 XXX
  • 0894 320 XXX
  • 0896 857 XXX
  • 0886 017 XXX
  • 0896 320 XXX
  • 0889 731 XXX
  • 0878 102 XXX
  • 0899 379 XXX
  • 0876 280 XXX
  • 0895 477 XXX
  • 0883 550 XXX
  • 0883 446 XXX
  • 0886 885 XXX
  • 0877 461 XXX
  • 0876 382 XXX
  • 0883 365 XXX
  • 0886 262 XXX
  • 0885 534 XXX
  • 0888 912 XXX
  • 0888 504 XXX
  • 0897 647 XXX
  • 0882 256 XXX
  • 0898 644 XXX
  • 0888 254 XXX
  • 0887 044 XXX
  • 0894 636 XXX
  • 0893 837 XXX
  • 0895 515 XXX
  • 0882 444 XXX
  • 0888 448 XXX
  • 0878 883 XXX
  • 0898 572 XXX
  • 0885 320 XXX
  • 0888 949 XXX
  • 0886 471 XXX
  • 0888 633 XXX
  • 0898 360 XXX
  • 0884 281 XXX
  • 0879 276 XXX
  • 0878 823 XXX
  • 0878 732 XXX
  • 0899 099 XXX
  • 0898 401 XXX
  • 0895 441 XXX
  • 0897 003 XXX
  • 0884 739 XXX
  • 0885 737 XXX
  • 0899 446 XXX
  • 0878 898 XXX
  • 0896 783 XXX
  • 0897 425 XXX
  • 0895 818 XXX
  • 0888 848 XXX
  • 0876 113 XXX
  • 0889 542 XXX
  • 0884 868 XXX
  • 0898 317 XXX
  • 0895 641 XXX
  • 0988 890 XXX
  • 0899 896 XXX
  • 0884 276 XXX
  • 0884 914 XXX
  • 0893 471 XXX
  • 0889 205 XXX
  • 0893 612 XXX
  • 0888 312 XXX
  • 0876 585 XXX
  • 0897 972 XXX
  • 0896 249 XXX
  • 0988 877 XXX
  • 0894 007 XXX

  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

  Промоцията е активна в периода от 15.05.2024 г. до 15.07.2024 г. (включително).

  Организаторът дава допълнителен срок за обмяна на капачки / езичета със символ кен за награда Шуменско 100% малц кен 0,5l. Срокът се удължава до 09.08.2024 г. (включително).
  В промоцията участват следните опаковки с марка Шуменско:
  • Шуменско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5л
  • Шуменско Светло, кен 0,5л
  • Шуменско 100% малц, оборотна стъклена бутилка 0,5л
  • Шуменско 100% малц, кен 0,5л
  Ако под капачката или езичето на кена откриете графичен символ кен, печелите безплатна бира, която можете да получите от награден център (магазин), обозначен със стикер за промоцията. Намерете най-близките до вас обекти тук.
  • Като регистрирате тук уникалните 8 - символни кодове, намиращи се под капачките/езичетата на промоционалните опаковки на Шуменско Светло и Шуменско 100% малц.
  • Наградата комплект барбекю инструменти може да бъде спечелена при регистрация на 2 уникални кода.
  • След успешна регистрация на код, ще бъдете уведомени със съобщение на екрана дали печелите награда или колко още кода е нужно да регистрирате за участие за голямата награда.
  • Наградата електрическо барбекю с опция за опушване изисква регистрацията на минимум 10 уникални кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия до 3 работни дни след края на промоцията.
  • Регистрираните печеливши кодове за комплект барбекю инструменти не участват в броя кодове, необходими за участие за спечелването на голяма награда – 1 от 5 електрически барбекюта с опция за опушване.
  *Не забравяйте да пазите всички капачета и/или езичета с регистрирани кодове до края на играта!
  Уникалният 8-символен код, който може да намерите под капачката или езичето на участващите в промоцията опаковки Шуменско Светло и Шуменско 100% малц.
  Всеки участник може да регистрира до 15 кода на денонощие. Всеки пореден опит няма да бъде зачетен в системата, но може да бъде регистриран на следващия ден.
  Всички печеливши ще бъдат уведомени за наградата си със съобщение на екрана, както и с SMS съобщение на посочения от тях мобилен телефонен номер. Спечелилите комплект барбекю инструменти ще бъдат публикувани ежедневно, а спечелилите барбекю с опция за опушване ще бъдат обявени до 3 работни дни след края на промоцията тук.
  • Всеки участник, спечелил награда, трябва да се обади до 5 дни на посочения телефонен номер от SMS съобщението, за да потвърди наградата си и да предостави информация за доставка– имена и точен адрес. След потвърждение на наградата, доставката ще се извърши в срок до 30 работни дни.
  • В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите капачки/езичета на бутилка/ кен Шуменско Светло или Шуменско 100% малц с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция.

  ВЪВЕДИ КОДА, КОЙТО ТОКУ-ЩО ИЗПРАТИХМЕ НА МОБИЛНИЯ ТИ НОМЕР.